Teslimat İptal ve İade Koşulları Şartnamesi

TUSMEDLINE

TESLİMAT, İPTAL VE İADE KOŞULLARI ŞARTNAMESİ

TUSMEDLINE tarafından Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (“TUS”) hazırlık amacıyla tusmedline.com adresi üzerinden sağlanan eğitim, grup çalışması, deneme sınavları, soru bankaları, TUS koçluğu ve diğer tüm ilgili eğitim içerikleri (“ürün / hizmet”) platform kullanıcıları tarafından bedeli karşılığında dijital olarak edinilmektedir. 

TUSMEDLINE TESLİMAT, İPTAL VE İADE KOŞULLARI ŞARTNAMESİ (“Şartname”) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında edinilen ürün ve hizmetlerin teslimatına, iptaline ve iadesine ilişkin süreçleri açıklamaktadır. 

İşbu Şartname, platform üzerinde sağlanan aşağıdaki dokümanların bir eki ve ayrılmaz bir parçasıdır: 

 • Ön Bilgilendirme ve Kullanım Koşulları Şartnamesi 
 • Web Sitesi Aydınlatma Metni 
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi 
 • Kullanıcı Sözleşmesi 

TESLİMAT KOŞULLARI

1. TUSMEDLINE tarafından sağlanan içerikler, internet ortamı üzerinden dijital olarak, çevrim içi bir şekilde sağlanmaktadır. Platforma erişim sağlamak isteyen tüketiciler, Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini kabul ederek platforma kaydolurlar. Platforma kayıt, ilgili mail adresine gönderilen aktivasyon kodunun onaylanması ve gerekli kimlik doğrulama işlemlerinin tamamlanmasıyla (2FA-two factor authentication) ile gerçekleşir. 

2. Platforma kaydolan kişiler “Kullanıcı” olarak adlandırılır ve platform üzerindeki ücretsiz bilgilere ve demo eğitimlere (eğitimin ücretsiz sunulan ilk dersi, kısa ön gösterimi) erişim hakkını derhal edinir. 

3. Kullanıcıların, TUSMEDLINE platformu üzerinden sağlanan ilave eğitim içeriklerine veya diğer ürün / hizmetlere ilişkin ürün / hizmetin linkini tıklayarak bilgilendirme ve açıklamalara her zaman erişebilir. Demosu tamamlanan ürünlerden / hizmetlerden birini satın almak istemesi halinde, satın almak üzere butona tıklar. Mesafeli Satış Sözleşmesini okur ve şartları onaylaması halinde, ödemeyi gerçekleştirerek ürünü / hizmeti edinir. 

4. Mesafeli Satış Sözleşmesinin tamamlanması ile birlikte ilgili ürünü / hizmeti satın almış Kullanıcı, “Müşteri” olarak adlandırılır. 

5. TUSMEDLINE, ürünlerini / hizmetlerini dijital olarak sunduğu için ödemenin onaylanması ile birlikte satın alınan ürünleri / hizmetleri anında Müşterinin erişimine sunar, teslim eder ve edimini ifa etmiş, tamamlamış olur. 

6. Platform üzerindeki tüm dijital içerikler, demo derslerin izlenmesinin ardından satın alınabilir ve ödemenin onaylanması ile derhal Müşteriye teslim edilir.  

7. Müşteri’ye teslim edilen içerikler sadece Müşteri’nin kullanımı içindir. Müşteri’nin erişimine sunulmuş dijital içerikler üzerinde, Mesafeli Satış Sözleşmesinde de tanımlandığı üzere, kendisine tanımlanan dışında herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

TUSMEDLINE tarafından sağlanan içeriğe erişimin Müşteri tarafından iptalinin talebi halinde; 

 • Müşteri, satın almasını takip eden 24 (yirmi dört) saat içerisinde iptal sebebini açıklayan talebini TUSMEDLINE’ın bilgi@tusmedline.com adresine bildirmekle yükümlüdür. 
 • Müşteri tarafından, iptali talep edilen ürünün / hizmetin kapsamını, anlatımını, müfredatın işleniş şeklini gösterir demo eğitimler, her bir ürün / hizmet için Kullanıcıya sunulmaktadır. Demo eğitimler, satışa sunulan ürünlerin / hizmetlerin bir kısmını oluşturmakta olup, satılan ürünün / hizmetin esasını gösterecek niteliktedir. 
 • Müşteri ürünlerin / hizmetlerin 14 (on dört) gün içerisinde iade sebebini açıklayan talebini TUSMEDLINE’ın bilgi@tusmedline.com adresine bildirmekle yükümlüdür. Ancak, ürünlerin / hizmetlerin Müşteriye demo eğitimler aracılığıyla önden gösterilmiş olması, müfredat bilgilerinin açıklanmış olması ve ürünün tüketilebilir olması sebebiyle iade talebi ancak haklı bir gerekçe olması halinde yerine getirilir. Haklı gerekçeye örnek olabilecek durumlar aşağıdaki gibidir:
  • Eğitim videolarındaki teknik bir aksaklık sebebiyle, görüntünün ve ses kalitesinin geri düzeltilemeyecek şekilde bozulmuş olması,
  • Eğitim içeriğinin, eğitim videolarıyla uyumlu olmaması, 
 • Müşterinin, içeriğe erişimin iptaline veya iadesine ilişkin koşulları taşıması halinde en geç 14 gün içerisinde para iadesi gerçekleştirilir. 
 • Geri ödeme talepleri “TUSMEDLINE” mobil uygulaması üzerinden talep edilemez ve gönderilemez. 

TUSMEDLINE tarafından sağlanan içeriğe erişimin TUSMEDLINE tarafından iptalinin talebi halinde;

 • TUSMEDLINE, kendisinden kaynaklanan bir sebeple içeriğe erişimi iptal etmekteyse, Müşteriye durumu bildirilerek, 14 (on dört) gün içerisinde para iadesi kullanıcının ödeme yaptığı yöntem üzerinden gerçekleştirir. 
 • TUSMEDLINE’ın, Kullanıcı’nın ilgili sözleşme ve şartnamelerde açıklanan usul ve esaslara aykırı davranması sebebiyle içeriğe erişimini iptal etmesi halinde, Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz. Kullanıcının davranışının fikri sınai mülkiyet hakları başta olmak üzere TUSMEDLINE üzerinde müspet veya menfi bir zarar oluşturması halinde, TUSMEDLINE kullanıcıdan bu zararını talep eder. TUSMEDLINE’ın bu durumda, hukuki veya cezai takibat başlatma hakkı her zaman saklıdır. 

PLATFORM GÜVENLİĞİ SEBEBİYLE İPTAL PROSEDÜRLERİMİZ

TUSMEDLINE tüm ürünlerini / hizmetlerini gerçek kişilere vermeyi taahhüt eder. Platform kuralları gereği anonim kullanıcılar ve bot hesapların oluşturulmasına izin verilmez. 

Kullanıcının / Müşterinin kayıt esnasında sağlamış olduğu bilgilerde uyumsuzluk gözlemlenmesi, TUSMEDLINE tarafından aynı IP üzerinden birçok girişin tespit edilmesi, log kayıtları üzerinde bot olduğunu düşündürebilecek giriş kayıtları gözlemlenmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcının / Müşterinin ve Platformun güvenliğini tehdit eden veya edebilecek eylemlerin TUSMEDLINE güvenlik ekibi tarafından tespit edilmesi durumunda TUSMEDLINE, Kullanıcılardan ve Müşterilerden kimlik doğrulama talebinde bulunabilir. 

Doğrulama işlemi esnasında Kullanıcılardan / Müşterilerden aşağıda belirtilen kimlik doğrulayıcı dokümanların tamamı yada en az biri TUSmedline tarafından talep edilebilir.

 • Geçerli ikamet adresine dair bilgi sağlama (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 • Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport örneği
 • Öğrenci Belgesi veya Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.)

İlgili doğrulama evraklarının talep edilmesi durumunda, talep edildiği tarih ve saat itibariyle Kullanıcı / Müşteri tarafından en geç 72 (yetmiş iki) saat içerisinde bilgi@tusmedline.com adresine bildirilmesi zorunludur. Aksi durumda TUSmedline herhangi bir geri ödeme, iade koşulu olmaksızın, Kullanıcının / Müşterinin erişimini iptal etme ve hesabını askıya alma/kapatma hakkına sahiptir. Belirtilen koşulları sağlamayan Kullanıcıların/Müşterilerin hesapları kapatılır ve platforma erişimleri ömür boyu yasaklanır.

HESABIN KAPATILMASI & ASKIYA ALINMASI

Kullanıcı / Müşteri TUSMEDLINE hesabını kişisel verilerini indirerek her zaman kapatabilir. Hesap kapatma işlemi gerçekleştiğinde Kullanıcı / Müşteri satın aldığı kurslar ve platformun sağladığı tüm hizmetler dahil olmak üzere kayıtlı olduğu tüm kurslara erişimini kaybeder. Hesap kapatma işlemi geri alınabilir bir işlem değildir. Kullanıcının / Müşterinin, hesabının kendi iradesi dışında kapatıldığını öne sürmesi durumunda en geç 24 saat içerisinde bu durumu bilgi@tusmedline.com’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi halde, hesap kapatma işlemi tüm verileri geri alınamaz bir şekilde sileceği için TUSMEDLINE’ın kapatılan hesap ile ilgili herhangi bir işlem yapması mümkün değildir.

Bunun yanında, TUSMEDLINE tarafından askıya alınan hesaplar; hesabın askıda kaldığı sürenin 6 (altı) ayı geçmesinin ardından hesabı tamamen kapatır. Hesabın askıya alınmasına sebep olabilecek davranışlar aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik doğrulamasının gerçekleştirilememesi,
 • Aynı telefon numarasının birden fazla hesapta kullanılması,
 • Platform yazışmalarında reklam yapılması,
 • Platform yazışmalarında etiğe, ahlaka, toplumsal düzene aykırı içerikler paylaşılması,
 • Eğitim videolarının altında, eğitimin konusuyla ilgili olmayan paylaşımlar yapılması,
 • Platform eğitimleri, diğer platform kullanıcıları veya üçüncü kişilere yönelik rencide edici, küçültücü, aşağılayıcı paylaşımlar yapılması,
 • Platform fikri – sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiğine ilişkin geçerli bir şüphenin oluşması,
 • Platform kullanıcısının hukuka ve ahlaka aykırı hareket ettiğine ilişkin şikayet alınması veya geçerli bir şüphenin oluşması. 

Hesabın askıya alınması durumunda, bu durum derhal Kullanıcıya / Müşteriye bildirilir ve Kullanıcıdan / Müşteriden hesabın tekrara aktif hale getirilebilmesi için bazı doğrulama ve açıklamalar talep edilebilir. Doğrulama ve açıklamaların tamamlanması, hesabın tekrar aktif duruma getirileceğine garanti oluşturmaz.

Kullanıcı, içeriğe erişiminin iptalinde bir hatanın olduğunu düşünüyorsa, bu durumu TUSMEDLINE’ın bilgi@tusmedline.com adresine en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde bildirebilir. TUSMEDLINE, hata bildirimlerine ilişkin gerekçeli yanıtını en geç 14 gün içerisinde Kullanıcı’ya iletir.

TUS koçluğu Hizmetimiz Yayında!

TUSmedline TUS Koçluğu ile size özel hazırlanmış programlarla başarınızı garantileyin!

TUS Koçluğu Hizmetimiz kalite standartları gereği sınırlı sayıda öğrencimizin kullanımına açıktır, lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçerek koçluk hizmeti istediğinizi bize bildirin.