Mesafeli Satış Sözleşmesi

TUSMEDLINE

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) tusmedline.com adresinde yerleşik platform sağlayıcısı AKADEMİYA Teknoloji Yazılım Eğitim Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi (“TUSMEDLINE”) tarafından sağlanan hizmetlere yönelik olarak hazırlanmış ve aşağıdaki usul ve esaslarda sunulmaktadır. 

Müşteriler (aşağıda tanımlanan) platformu kullanırken işbu Sözleşme ve bağlı yönergelere tabi olacaklarını ve Sözleşmeye uygun davranmadıklarının tespit edilmesi halinde, önceden bildirime gerek duyulmaksızın, TUSMEDLINE’ın kararı doğrultusunda, platformda yer alan tüm hizmetlerden faydalanmaktan menedilebileceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sözleşmeye ilişkin diğer bağlı yönergeler aşağıdaki gibidir:

 1. Ön Bilgilendirme ve Kullanım Koşulları Şartnamesi 
 2. Web Sitesi Aydınlatma Metni 
 3. Teslimat, İptal ve İade Koşulları Şartnamesi 
 4. Kullanıcı Sözleşmesi 

Taraflar

Madde 1 – TUSMEDLINE (“Hizmet Sağlayıcı”), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (“TUS”) hazırlık sürecinde eğitim, grup çalışması, deneme sınavları, soru bankaları, TUS koçluğu gibi online hizmetler kapsamında özel olarak tasarlanmış bir eğitim platformudur. Eğitim içerikleri, müfredata uygun ve güncel olarak alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanır ve talep edenlerin (“Müşteri”) erişimine sunulur. 

Hizmet Sağlayıcı, Platform ve Müşteri ayrı ayrı Taraf veya birlikte Taraflar olarak anılabilecektir.

Hizmet Sağlayıcı Müşteri
Ticari Unvan:AKADEMİYA Teknoloji Yazılım Eğitim Araştırma Geliştirme Anonim ŞirketiAd Soyad: [fatura-isim]
Ticaret Sicil:455944TC Kimlik No: [tc-kimlik-no]
Vergi Dairesi:Maltepe V.DOkul:
Vergi Kimlik No:0111154648Öğrenci Kimlik No:
Yasal Adres:Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:280 G İç Kapı No:1247 Çankaya, ANKARAYasal Adres: [fatura-adres]
Elektronik Posta Adresi:bilgi@tusmedline.comElektronik Posta Adresi: [eposta]
Telefon Numarası:03122865656Telefon Numarası: [telefon]

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Madde 2 – İşbu Sözleşme, hizmet sağlayıcının tusmedline.com adresinde yerleşik TUSMEDLINE platformu üzerinden Müşteri’ye sağladığı hizmetlerin kapsam, nitelik, süre ve bedelinin belirlenmesi, kullanım şartları ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

Müşteriye Sağlanan Hizmetlerin Kapsamı

Madde 3 – Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’dan aşağıda sıralı hizmet ve ürünleri talep etmektedir:

Hizmet / Ürün Adı[urun-adlari]
Hizmet / Ürün Özellikleri[urun-listesi]
Bedel [sepet-tutar]
Toplam Satış Bedeli[toplam-tutar]
Ödeme Şekli[odeme-yontemi]
Başlama Tarihi[tarih]
Bitiş Tarihi / Eğitim Süresi[tarih] ‘inden itibaren 180 takvim günü.
Kullanım Süresi[tarih]’inden itibaren 180 takvim günü.

Hizmetlerin Kullanım Koşulları 

Madde 4 – Kullanıcı, “Ön Bilgilendirme ve Kullanım Koşulları Şartnamesi”ndeki usul ve esasları okuduğunu, ilgili usul ve esasların önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5 – Satın alınan hiçbir hizmet / ürün veya erişime açılan diğer hiçbir içerik Müşteri’ye maddi veya manevi fikri-sınai mülkiyet hakkı kazandırmaz. Müşteri’nin satın aldığı her bir hizmet / ürün, sadece kendisinin kullanımına açıktır. Bu kapsamda Müşteri; 

 • Erişimine açılan hiçbir içeriği ekran görüntüsünü almak, ses veya görüntü kaydını almak ve benzeri herhangi bir yöntem ile kopyalayamaz, çoğaltamaz, paylaşamaz. 
 • Platform erişim bilgilerini başkalarına devredemez.
 • Satın aldığı hizmet / ürünleri başka birine bağışlayamaz, satamaz ve hiçbir şekilde devir veya temlik edemez.
 • Erişimine açılan içeriği, üçüncü bir tarafın (işbu Sözleşmedeki Taraflar hariç herhangi bir kişinin) faydalanabileceği hiçbir şekilde gösteremez, sergileyemez, iletimine aracılık edemez. 
 • Erişimine açılan içeriğe ilişkin veya erişimine açılan içerikten elde edilen hiçbir materyali, ticari amaçla kullanamaz veya kullanılmasına aracılık edemez. 

Madde 6 – Hizmet Sağlayıcı, Müşteri tarafından satın alınan hizmeti / ürünü Müşteri’nin erişimine satın alma işleminin onaylanmasının ardından anında sunarak, hizmetini ifa eder. Müşteri kendisine sunulan ürün / hizmetleri erişime açılmasının ardından anında teslim alır. Müşteri’nin ödeme tarihi, Madde 3’te açıklanan “başlama tarihi”dir. Aksi belirtilmediği sürece, satın alınan hizmet / ürün başlama tarihi itibariyle TUS dönemi boyunca (en yakın TUS sınavlarının tamamlanmasına kadar) Müşteri’nin erişimine sunulur.  

Cayma Hakkı 

Madde 7 – Hizmet Sağlayıcı, her bir hizmeti / ürünü ile ilgili bilgiyi ve eğitimlerin demo videolarını, ön gösterimlerini platform üzerinden Müşteriye sunmaktadır. Hizmet Sağlayıcı, sağladığı hizmeti / ürünü anında Müşteri’nin erişimine sunarak ifa etmekte ve Müşteri, kendisine sağlanan hizmetleri elektronik ortamda anında teslim almaktadır. Bu nedenlerle, Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteri’ye sağlanan ürünler Mesafeli Satış Yönetmeliği Madde 15/ğ bendi uyarında cayma hakkının istisnası kapsamındadır. 

Hizmet Sağlayıcı tarafından satın alındığı tarih itibariyle 24 (yirmi dört) saati geçen hiçbir ürün cayma hakkına konu edilemez ve Müşteri’ye para iadesi yapılmaz. Müşteri, cayma hakkı dışında, ürünün iptal ve iadesine ilişkin taleplerini gerekçesiyle birlikte Hizmet Sağlayıcıya 14 (on dört) gün içerisinde iletebilir. 

Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri 

Madde 8 – Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin talep ettiği hizmetleri / ürünleri, işbu Sözleşmedeki usul, esas ve kapsamda Müşteri’ye tedarik etmekle yükümlüdür.  

Müşterinin Yükümlülükleri 

Madde 9 – Müşteri, Hizmet Sağlayıcının erişimine sunduğu tüm hizmetleri / ürünleri kullanım şartlarına uygun usul ve esaslarda, işbu sözleşme ve ilave yönergelerde açıklandığı şekilde kullanmakla yükümlüdür.

Madde 10 – Müşteri; kimliğinin doğrulanması için Hizmet Sağlayıcı tarafından talep edilebilecek ilave bilgi, belge ve dokümanları sağlamakla yükümlüdür. Müşteri, dokümanları sağlamamış olması durumunda, kimliğinin tespit edilmesinde meydana gelebilecek uyuşmazlıklar sebebiyle hesabının askıya alınabileceğini veya kapatılabileceğini anladığını kabul eder. Müşterinin hesabının askıya alınması durumunda, hesabın yeniden aktive edilebilmesi için gereken süreç kendisine mail üzerinden iletilir. 

Madde 11 – Müşteri; hizmetleri / ürünleri kendisine sağlanan amacın dışında kullanması veya herhangi bir diğer şekilde işbu Sözleşme veya ilgili yönergelerini ihlal etmesi halinde Hizmet Sağlayıcı tarafından maddi ve manevi tazminat talep edilebileceğini, hukuki sorumluluğuna gidileceği, ihlalin kapsamında bağlı olarak kendisine icrai veya cezai takibat yapılabileceği anlamıştır. 

Sözleşmenin İfası ve Teslimat

Madde 12 – Hizmet Sağlayıcı, satın alınan hizmeti / ürünü ödemenin alınmasıyla birlikte anında Müşteri’nin erişimine sunarak edimini ifa eder. 

Madde 13 – Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmet / mal konusunun yerine getirilmesinin imkânsız hale gelmesi söz konusu olursa (örneğin TUS koçluğu satın alınan eğitimcinin vefatı benzeri ancak bununla sınırlı olmayan), Hizmet Sağlayıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde Müşteri’ye platforma kayıtlı olduğu elektronik posta adresi veya telefon numarası üzerinden yazılı olarak bildirerek Müşteri’ye alternatif sunar. Müşterinin alternatifi reddetmesi halinde, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen hizmet / ürün ödemesini bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade eder.

Zarardan Sorumluluk

Madde 14 – Hizmet Sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

Madde 15 – Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin erişimine sunduğu bilgileri güvenilir kaynaklardan edinmiştir ve tüm bilgiler, edinildiği tarih açıklanarak Müşteri’ye sunulmaktadır. Bu nedenle, sağlanan bilgilerin doğruluğuna, güncelliğine veya tamlığına ilişkin teknik kontrolün Hizmet Sağlayıcı tarafından yapılması beklenemez. Hizmet Sağlayıcı, sağladığı bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya tamlığına ilişkin müspet veya menfi herhangi bir maddi veya manevi tazminat konusuna konu edilemez. 

İlave Ödemeler

Madde 16 – Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin satın aldığı hizmet / ürün kapsamında standart-dışı talepleri olması halinde (ilave hizmet, özel hizmet vb.); Müşteri’nin yabancı para cinsinden bir kart ile ödeme talebinde bulunmuş olması gibi bankacılık altyapısı sebebiyle, platform sağlayıcının ödeme hizmetlerini tedarik ettiği hizmet sağlayıcı tarafından yansıtılabilecek ilave ücretler kapsamında, Müşteri’den ilave ödemeler alınabilir.  

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

Madde 17 – Hizmet Sağlayıcı, ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

Mücbir Sebep

Madde 18 – Hizmet Sağlayıcı aşağıdaki durumlarda yükümlülüklerinin yerine getirilmesini durdurabilir ve ilgili duruma yönelik Kullanıcıları mümkün olan en kısa zamanda bilgilendirir:

 • Devam eden hukuki süreçler sebebiyle içeriğe erişimin durdurulması için yasal sürecin işletilmeye başlanması durumu,
 • Deprem, sel, çığ, yangın gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan doğal afetler neticesinde meydana gelebilecek süreçler ve bu süreçlere yönelik alınan önlem uygulamalarının getirdiği ilave durumlar,
 • Covid-19 sürecinde meydana gelebilecek önlemler, idari ve teknik yükümlülükler neticesinde ortaya çıkabilecek durumlar,
 • İnternete erişimin ve platformun güvenliğinin etkilendiği diğer tüm bilgi sistemlerine, siber güvenliğe ve yazılımın sürdürülebilirliğine ilişkin durumlar. 

Yetki ve Yürürlük

Madde 19 – Sözleşme [tarih] tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Sözleme tek asıl nüsha olarak düzenlemiştir ve sözleşmenin aslı Hizmet Sağlayıcı tarafından 3 (üç) yıl boyunca saklanacaktır. 

TUS koçluğu Hizmetimiz Yayında!

TUSmedline TUS Koçluğu ile size özel hazırlanmış programlarla başarınızı garantileyin!

TUS Koçluğu Hizmetimiz kalite standartları gereği sınırlı sayıda öğrencimizin kullanımına açıktır, lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçerek koçluk hizmeti istediğinizi bize bildirin.