Ders

 • 9 Konu

  Anatomi

  TUS’ta Anatomi’den 14 soru çıkmaktadır. Buna diğer branşlardan çıkan dolaylı soruları da eklerseniz toplamda 20 soruluk bir bölüm Anatomi bilgisi ile çözülebilir. Yani kabaca bu sınavın %10’u Anatomi ile ilişkilidir. Bundan daha önemlisi Anatomi pek çok branş için temel teşkil etmektedir: Anatomi diğer branşları öğrenmenizi kolaylaştırarak size zaman kazandırır. Dolayısıyla Anatomi’ye çalışmadan sınava girmek önünüzdeki bariyeri yükseltmek anlamına gelecektir. Ancak tüm bunlara rağmen Anatomi TUS’ta çözüm ortalaması en düşük branştır. Fakültelerde ve klasik TUS dersanelerinde Anatomi’nin işleniş biçimi bu durumun en temel nedenidir. 

  Peki TUSmedline bu durumu değiştirmek için neler yaptı özetleyelim: Sizler için en güncel kaynaklar derlenerek ders notları gereksiz ayrıntılardan kurtarıldı. Tekdüze atlas resimleri terk edilerek sadece bu iş için üretilmiş yüzlerce yeni görselle notlar çekici ve anlaşılır hale getirildi. Özellikle fakültelerde bile anlatılmayan radyolojik görüntülerle klinik anatomi bakışı desteklendi. Püf noktaların vurgulandığı, benzer veya farklı yönlerin açıkça görülebildiği onlarca yeni tablo eklendi. Kavranması güç noktalar anlatılırken zaman kaybı yaratan hikayelerden ziyade kalıcı şifreler kullanılarak tasarruf sağlandı. Tüm bunlar yaklaşık 35 saate sığdırılmış yeni nesil ve eğlenceli bir ders anlatımı içinde sunuldu.

  Sonuç olarak, bundan sonra Anatomi’nin sizler için artık bir korkulu rüya olmaktan çıkıp güvenli liman haline gelmesini diliyor, sınav başarınıza katkı sağlamayı umuyoruz. Haydi başlayalım…

 • 25 Konu

  Biyokimya

  TUS’ta Biyokimya’dan 22 soru gelmektedir. Ayrıca diğer Temel ve Klinik branşlarda biyokimya bilgisi ile yapılabilecek 7-8 soruyu da dahil edersek toplam 30 civarında soru biyokimya ile bağlantılı şekilde çözülebilmektedir.

  Biyokimya’dan çıkan 22 soruyu incelersek; Hücre ve organel bilgisi ile en az bir soru yapılabilmektedir. Örneğin “Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi mitokondride veya sitoplazmada gerçekleşmez?” vb. sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Metabolizmanın temel kavramlarından iki soru gelir; ETZ, TCA siklusu veya serbest radikallerden bir soru, ikincil haberci sistemlerden bir soru şeklinde dağılmaktadır. Karbonhidratlardan 2-3 soru gelmektedir: Bu sorular glikoliz veya glukoneogenezle ilgili bir soru, fruktoz veya galaktoz metabolizmasından bir soru ve Pentoz-fosfat yolundan bir soru şeklinde dağılabilir. Proteinler biyokimyanın en ağırlıklı bölümü olup yaklaşık 6-7 soru gelmektedir: Amino asit türevi bileşiklerden, posttranslasyonel amino asitlerden, protein yıkım ürünü olan azottan oluşan amonyak ve üre metabolizmasından, amino asitlerin karbon iskeletlerinin yıkım ürünlerinin ketojenik, glukojenik veya TCA ile bağlantısından, amino asitlerin yıkımındaki aksaklıklardan kaynaklanan metabolik hastalıklardan,plazma proteinlerinin genel özelliklerinden ve son olarak porfirin yani HEM sentezi veya Hem yıkım ürünü olan Bilirubin metabolizmasından birer soru gelmektedir. O yüzden proteinler konusuna mutlaka iyi çalışılmalıdır. Lipitler genellikle üç-dört soru çıkartmaktadır: Yağ asit sentez veya yıkımı, kolesterol sentezi veya kolesterol türevi maddeler ile fosfolipit veya sfingolipitlerden olmak üzere üç soru ve eğer dördüncü bir soru olacaksa lipoprotein metabolizmasından gelir. Vitaminlerden çoğu zaman bir soru ile sorgulanmaktadır. Özellikle B12, folik asit, A veya D vitamini soru potansiyeli yüksek konulara örnektir. Hormon bilgisiyle genellikle çözülecek iki soru olur: Bunlardan biri hormonların temel etki mekanizmaları, diğeri de insülin / glukagonun etki mekanizması ile ilgili olmaktadır. Nükleik asitlerden iki-üç soru gelmektedir. Soru dağılımı pürin ve pirimidin metabolizması, DNA sentez ve onarımı ile mRNA, protein sentezi veya posttranslasyonel modifikasyon şeklindedir.

  Değerli arkadaşlarım son birkaç sınavdır yukarıda saydığım konu başlıkları ile ilgili organik kimya kokan iki-üç tane çok zor soru gelebilmektedir. Lütfen sınav esnasında bu gereksiz sorulara takılıp kalmayın. Bunlar biz uzmanların dahi zorlanacağı tarzda sorulardır. İçinizden derin bir nefes alıp, bunları unutun ve yapabileceğiniz sorulara odaklanın.

  Sınavda Biyokimya’dan siz değerli öğrencilerime 22 soruda 15-17 soruyu  hedef olarak belirliyorum. TUSmedline Biyokimya derslerinin desteği ile bu hedefin uzak olmadığını göreceksiniz. İyi bir hazırlık süreci geçirmek üzere hepiniz hoşgeldiniz…

 • 8 Konu

  Dahiliye

  Dahiliye dersi TUS’ta en geniş alanı kapsayan önemli derslerden biridir. Dersin zorluğu dahiliye branşının tüm yan dallarını kapsaması ve geniş bir alana yayılmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte tüm yan dalların detayları ve fizyopatolojileri ile ve yine birbirleri ile kesişen noktalarıyla birlikte bilinmesi dersin sorularının sınavda  kolayca yapılabilmesini sağlar.

   

  TUSmedline dahiliye dersleri gereksiz detaylardan arındırılmış ve en güncel textbooklarla desteklenmiş güncel ve sadece gerekli bilgileri içeren konu anlatım videolarını içerir. Yine güncel tablolar ve vaka sorularını daha rahat çözmeyi amaçlamaya yönelik basit grafikler, zengin görseller ve konu içi sorularla desteklenen bu içerik sayesinde sınava çalışanların hızlı ve verimli bir şekilde konuyu öğrenmeleri hedeflenmiştir.

  TUSmedline dahiliye dersi güncel ve sorulma ihtimali olan bilgilere odaklanmanın yanı sıra geçmiş dönemde sorulmuş bilgileri de harmanlayarak ortaya çıkarılmıştır. Yoğun emekle uzun sürede tamamlanmış ve tüm konuların eksiksiz anlatımlarını içeren son derece verimli bir öğrenme yöntemidir. TUS’ta dahiliyeden 29 soru + diğer derslerden çıkan yaklaşık 20-30 dahiliye ile alakalı soruları kolaylıkla çözebilmenizi hedefleyen yeni nesil geliştirilmiş ders anlatım videolarımıza hoşgeldiniz. Bizler sizleri doğru hedefe yönlendirmek için tüm gücümüzle buradayız, haydi bu işi birlikte başaralım.

 • 1 Ders

  Eylül 2021 TUS Değerlendirme

  Eser sahiplerimizin Eylül TUS'u için hazırlamış olduğu değerlendirme videolarına buradan ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. 

 • 13 Konu

  Farmakoloji

  Farmakoloji dersi  TUS sınavında zor konulardan biri olarak bilinir. Dersin zorluğu ilaç isimleri ve mekanizma fazlalığına dayanmasıdır. Bununla birlikte konunun en can alıcı noktalarının bilinmesi dersin sorularının sınavda  kolayca yapılabilmesini sağlar. TUSmedline farmakoloji dersleri gereksiz bilgilerden arındırılmış ve en güncel textbooklarla desteklenmiş güncel ve sadece gerekli bilgileri içeren konu anlatım videolarını içerir. Zengin görsellerle ve konu içi sorularla desteklenen bu zengin içerik sayesinde sınava çalışanların hızlı ve verimli bir şekilde konuyu öğrenmeleri hedeflenmiştir.

  TUSmedline farmakoloji dersi piyasadaki diğer örneklerden farklı olarak sadece güncel ve sorulma ihtimali olan bilgilere odaklanmış, yoğun emekle uzun sürede tamamlanmış  ve tüm konuların eksiksiz anlatımlarını içeren son derece verimli bir öğrenme yöntemidir. TUS sınavında farmakolojiden 22 soru + diğer derslerden çıkan yaklaşık 10-15  farmakoloji sorusunu kolaylıkla çözebilmenizi hedefleyen yeni nesil geliştirilmiş ders anlatım videolarımıza hoşgeldiniz.

 • 13 Konu

  Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji

  TUS’ta Fizyoloji’den 10, Histoloji ve Embriyoloji’den 8 soru gelmektedir. Ayrıca hemen hemen tüm branşların düzgün bir biçimde kavranabilmesi için Fizyolojik mekanizmaların anahtar rol oynamaktadır. Bu yüzden Fizyoloji ile Histoloji ve Embriyoloji sağlam bir net kazancı sunarken TUS’a hazırlık için iyi bir başlangıç noktası oluşturacaktır. Soruların konulara göre kabaca dağılımı şu şekildedir: Embriyoloji 1-2, Hücre 1-2, Doku 1-2, Hareket sistemi 1-2, Kardiyovasküler Sistem 1-2, Solunum Sistemi 1-2, Hematopoetik Sistem 1-2, Gastrointestinal Sistem 1-2, Üriner Sistem 1-2, Endokrin Sistem 1-2, Üreme Sistemi 1-2, Sinir Sistemi ve Nörofizyoloji  3-4 soru.

  Hepinize yeni nesil ders anlatım videolarımıza hoşgeldiniz diyor, sizleri doğru hedefe yönlendirmek için tüm gücümüzle burada olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Haydi bu işi birlikte başaralım...

 • 32 Konu

  Genel Cerrahi

  Genel Cerrahi, TUS’ta ortalama 24 soru ile temsil edilmektedir. Çalışırken “yapılır bu ya, bir şey yokmuş bunda” dedirtip sorular önümüze geldiği zaman maalesef “o muydu, bu muydu” diye arada bırakması ile meşhurdur. Ancak TUSmedline Genel Cerrahi dersleri sizi arada bırakan bilgileri sindirebilmeniz için “bu konudan soru nasıl gelir, çeldirici şıkkı nasıl olur, bu konu başlığı ile ilgili vaka sorusunu ben sorsam nasıl sorarım” diye özel bir kurgu ile anlatılmıştır. Madde madde öğretici sunumlarımız ve zengin görsellerimiz desteklenen TUSmedline Genel Cerrahi dersleri yaşanan bilgi kaosunda güvenli limanınız olacağına eminim. Böylece Genel Cerrahi sizi yarı yolda bırakacak bir ders olmaktan çıkarak fark yaratacağınız bir branş haline gelecektir. Sonuç olarak diyoruz ki sıkıntı, panik ve endişe yok; bu işi birlikte başaracağız... 

 • 4 Konu

  Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi

  TUS’ta Kadın Hastalıkları ve Doğum branşının soru sayısı yıllar içerisinde belirgin şekilde azalmıştır. Bu durum TUS’a girecek meslektaşlarımızda sınavda “kadın doğuma bakmasam ya da çalışmasam da olur” gibi yanlış bir algıyı da beraberinde getirmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki bu branşta soru yapılması son derece kolay olup, rakiplerinize fark atacağınız esas bölümlerden birini oluşturmaktadır. 

  TUS’ta Kadın Hastalıkları ve Doğum branşından 12 soru gelmektedir. Bunların konulara göre kabaca dağılımı şu şekildedir: Jinekoloji 2-3, Onkoloji 2-3, Perinatoloji 2-3, Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite 3-4 soru. Son yıllarda çıkan sorular incelendiğinde, vaka sorularının artmaya başlandığı izlenecektir. Bu sebeple TUSmedline Kadın Hastalıkları ve Doğum dersleri sadece spot bilgiyi değil aynı zamanda bu bilgileri soru kalıpları içerisinde nasıl kullanacağınızı göstermeyi amaçlamaktadır. Gerek vaka gerekse diğer soru formatlarında onlarca soru ile desteklenmiş derslerimiz yenilik ve verimlilik ilkeleri esas alınarak üretilmiştir.

  Kafalardaki “Kadın-Doğumda nasıl başarılı olacağım?” sorusunun cevabını birlikte bulacağız: Haydi başlıyoruz...

 • 12 Konu

  Küçük Stajlar

  Küçük stajlar dersinin soru ağırlığı sınav başına 25 soru dur. Bunların 12-13’ü dahili branşlar tarafından gelirken 12-13’ü de cerrahi branş tarafından gelmektedir. 25 soru ağırlığı olan bir dersi eğer boş geçer ya da yapmazsanız o zaman büyük düşünemezsiniz. Çünkü eğer yüksek tercihler istiyorsanız size diğer branşlardaki soruları yapmanız yetmeyecektir. Küçük stajların belki bir anatomi gibi bir farmakoloji gibi avantajı vardır. Sebebi de, sizler sınava çalışırken genellikle dahiliye, cerrahi, pediatri kadın doğum gibi dersleri daha fazla zaman ayırıyorsunuz. Ama size, bu derslerin sorularını çözmek yetmeyecektir.

  25 soruluk bir ders ve soru grubunu boş geçerseniz o zaman zaten puan olarak belli bir seviyenin üstüne çıkamayacağınız aşikardır. Tabi yüksek puanlı branşları istiyorsanız küçük stajları cepte tutmamız lazım. Derslerimiz yardımıyla 25 sorudan her zaman için 20 soruyu banko cebinize koyabileceksiniz. Ama siz küçük staj çalıştığınız zaman diğer branşlardan da yaklaşık 10-15 soruyu da yapabileceksiniz. Yani toplamda size 40-45 soruya karışabilme avantajı sağlayacaktır. Özellikle farmakoloji, dahiliye, ve cerrahi sorularına da rahatlıkla fikir yürütebileceksiniz. Bir avantajı da şudur, küçük staj sorularını çözerseniz, daha az yapılmış olan bir soru grubunu yapmış olduğunuz için sınav başarısı olarak çok önlere geçersiniz.Elinizin giderek kuvvetlendiğini hissedersiniz. Çünkü nöroloji, beyin cerrahisi, psikiyatri ve son dönemlerin popüler dersi radyoloji çalışınca kolaylıkla yapılabilmektedir. Ve bunu derslerimizde en rahat ve en kolay nasıl anlaşılacaksa o şekilde vermeyi görev bildik. Haydi hep beraber başlayalım güzel bir sene geçirelim. Hepinize başarılar diliyorum…

 • 13 Konu

  Mikrobiyoloji

  Mikrobiyoloji, doğrudan 22 soru barındırması, özellikle enfeksiyon hastalıkları ve pediatri alanlarındaki sinerjisi ile TUS için vazgeçilmez bir branştır.

  Mikrobiyoloji soru dağılımı kabaca şöyledir: Temel mikrobiyoloji 4-5, Bakteriyoloji 5-6, Viroloji 2-3, Mikoloji 3-5, Parazitoloji 3-4, İmmunoloji 3-4 soru. TUSmedline Mikrobiyoloji derslerimiz TUS’ta çıkmış ve çıkması muhtemel konuları kapsayacak şekilde deneyimli bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Hazırlık sürecinde anlatım tarzından görsellere kadar tüm detaylar verimlilik süzgecinden geçirilerek ele alınmıştır. Bu bağlamda tüm duyu organlarımızla aktif kalacak soru çözümleri, spot bilgiler ve ihtiyaçlarınıza yönelik içeriklerle her zaman dinamik bir platform oluşturmaya çalıştığımızı göreceksiniz.

  TUSmedline olarak yenilikçi  bir yaklaşımla mikrobiyolojide hedefi on ikiden vurmayı, sizi TUS başarı sıralamasında yükseklere taşıyarak istediğiniz alanda ihtisas yapabilmenizi sağlamayı amaçlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin, pişman olmayacaksınız...

 • 23 Konu

  Patoloji

  TUS’ta Patoloji branşından 22 soru gelmektedir. Ancak tüm klinik branşlarla olan sinerjisi sebebiyle Patoloji TUS’un merkezinde yer almaktadır. Soruların konulara göre kabaca dağılımı şu şekildedir: Hücre zedelenmesi ve inflamasyon 3-4, Neoplazi 4-5, Hematopoetik sistem ve solunum sistemi 1-2, Gastrointestinal sistem 3-5, Ürogenital sistem 2-4 ve Sinir sistemi ile deriden 2-4 soru.

  Patoloji konu yelpazesinin oldukça geniş olması sebebiyle zor bir ders olarak görünse de bu ürkütücü manzarayı doğru kaynaktan çalışarak tersine çevirebilirsiniz. İşte tam da burada TUSmedline ailesi olarak yanınızdayız. TUSmedline Patoloji derslerini hazırlarken klasik kaynakların izinde en güncel text-book’ların ve yeni gelişen ilerlemelerin entegre edildiği bir perspektif sunduk. Esas amacımız sizleri bilgi içinde boğmadan, soru potansiyeli olan bilgileri seçerek bunları sade bir anlatımla size ulaştırmaktır. Unutmayın ki TUSmedline Patoloji dersleri ile desteklenmiş doğru bir çalışma yöntemi sayesinde Patoloji size asla ihanet etmeyecektir! Gelin hep birlikte başaralım...

 • 11 Konu

  Pediatri

  Pediatri TUS’ta en çok soru çıkartan branşların başında gelir. Çünkü yaşamın ilk saniyesinden erişkinliğe kadar insan hayatının en çok değişim gösteren dönemini inceleyen klinik bilimdir. Bu yüzden pratik olarak hasta görmek ve değerlendirmek bu bilimin kavranmasında büyük önem taşır.

  Bir bilginin öğrenilmesinde ve sizde yerleşmesinde o bilginin sizin limbik sisteminizden geçmesi yani sizde bir duygu oluşturması esansiyeldir. Bu açıdan TUSmedline Pediatri derslerini sizlere hazırlarken benimle birlikte pediatri servislerinin koridorlarında hızlıca dolaşmanızı ve süzülen bilgilerin size TUS’ta kullanacağınız şekilde aktarılabilmesini hedefledim. Yenidoğan konu yoğunluğu ve sadece pediatri dersinde üzerinde durulacak bir alan olduğu için bu branştan başlayıp hepsini soru yorgunluklarına göre üzerinde duracağız. Ezberlemeden ziyade öğrenmek ve öğrendiğimiz bu bilgileri soruya transfer etmek için haydi birlikte yola çıkalım...

 • 1 Ders

  Ücretsiz Dersler

  Hoşgeldiniz! Sizinle tanışmak için uzun süredir bekliyoruz. Bu süreçte sizler TUS'a hazırlanırken bizler en faydalı bilgileri, en güncel ve kalıcı şekilde size nasıl aktarabileceğimiz konusunda epey bir mesai yaptık. Alanında Uzman ve Duayen olan Eser sahiplerimiz, sizler için benzersiz bir öğrenim deneyimi hazırladı. TUS'un yeterince zor olduğunu biliyoruz, bu sebeple teknik ekibimizle birlikte sizin için kullanımı oldukça kolay bir platform tasarlamaya çalıştık. İstediğiniz yerden istediğiniz zaman erişebildiğiniz bir öğrenim tecrübesi oluşturmak için elimizden geleni yaptık. Zaman içerisinde öğrenim sürecinize katkı sağlayacak yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarımızı tecrübe ediyor olacaksınız.

  TUSmedline Yeni Nesil TUS Eğitimi Platformu olarak karşınızda... Türkiye Kliniklerinin 40 yıllık tecrübesi, Duayen Eser Sahiplerinin bilgi birikimiyle harmanlandı ve yenilikçi mühendislerin parmaklarıyla sizlere ulaştı. TUSmedline dinamik ve heyecanlı bir ekip tarafından sevgiyle ODTÜ Teknokent, Ankara'da geliştirildi.

  Aşağıda sizler için hazırladığımız derslerin ücretsiz ve örnek videolarını bulabilirsiniz. Platformu deneyimlemeniz için hepsini birlikte derli toplu sizlere sunuyoruz.

  Merak etmeyin. Artık TUSmedline var.