Ders

 • 9 Konu

  Anatomi

  TUS’ta Anatomi’den 14 soru çıkmaktadır. Buna diğer branşlardan çıkan dolaylı soruları da eklerseniz toplamda 20 soruluk bir bölüm Anatomi bilgisi ile çözülebilir. Yani kabaca bu sınavın %10’u Anatomi ile ilişkilidir. Bundan daha önemlisi Anatomi pek çok branş için temel teşkil etmektedir: Anatomi diğer branşları öğrenmenizi kolaylaştırarak size zaman kazandırır. Dolayısıyla Anatomi’ye çalışmadan sınava girmek önünüzdeki bariyeri yükseltmek anlamına gelecektir. Ancak tüm bunlara rağmen Anatomi TUS’ta çözüm ortalaması en düşük branştır. Fakültelerde ve klasik TUS dersanelerinde Anatomi’nin işleniş biçimi bu durumun en temel nedenidir. 

  Peki TUSmedline bu durumu değiştirmek için neler yaptı özetleyelim: Sizler için en güncel kaynaklar derlenerek ders notları gereksiz ayrıntılardan kurtarıldı. Tekdüze atlas resimleri terk edilerek sadece bu iş için üretilmiş yüzlerce yeni görselle notlar çekici ve anlaşılır hale getirildi. Özellikle fakültelerde bile anlatılmayan radyolojik görüntülerle klinik anatomi bakışı desteklendi. Püf noktaların vurgulandığı, benzer veya farklı yönlerin açıkça görülebildiği onlarca yeni tablo eklendi. Kavranması güç noktalar anlatılırken zaman kaybı yaratan hikayelerden ziyade kalıcı şifreler kullanılarak tasarruf sağlandı. Tüm bunlar yaklaşık 35 saate sığdırılmış yeni nesil ve eğlenceli bir ders anlatımı içinde sunuldu.

  Sonuç olarak, bundan sonra Anatomi’nin sizler için artık bir korkulu rüya olmaktan çıkıp güvenli liman haline gelmesini diliyor, sınav başarınıza katkı sağlamayı umuyoruz. Haydi başlayalım…

 • 1 Ders

  Anatomi Soru Çözümü

  Bu Soru Çözümü kapsamında yaklaşık 2.5 saat boyunca; güncel textbooklara göre hazırlanmış, Eylül TUS'una göre güncellenmiş 50 adet Anatomi sorusu, Anatomi Konu Anlatımı Eser Sahibi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GÜNER tarafından açıklamalı ve interaktif bir şekilde çözülmüştür. Soru Çözümü İçeriği: -Text-book soru kitaplarından derlenen sorular, -Vaka Soruları -Çıkması Muhtemel Güncel Sorular

 • 2 Konu

  Anatomi: Dolaşım Sistemi-Solunum Sistemi

  Anatomi tıp fakültelerinin temel giriş derslerinden olup oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Hem terminolojinin verdiği güçlük hem de bilgi yükü klasik eğitim metotları ile birleşince ortaya kaldırılması imkansız gibi görünen bir yığın oluşmaktadır. Ancak sizleri bu dertlerden kurtarmayı hedefleyen Anatomi Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Kemik-Eklem, Kaslar, Sinir Sistemi - Periferik Sinirler, Dolaşım Sistemi - Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi - Ürogenital Sistem destek paketleri ile yanınızdayız. Sonuç olarak bundan sonra Anatomi’nin sizlerin için artık bir korkulu rüya olmaktan çıkıp güvenli liman haline gelmesini diliyor sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Haydi başlayalım...

 • 1 Ders

  Anatomi: Kaslar

  Anatomi tıp fakültelerinin temel giriş derslerinden olup oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Hem terminolojinin verdiği güçlük hem de bilgi yükü klasik eğitim metotları ile birleşince ortaya kaldırılması imkansız gibi görünen bir yığın oluşmaktadır. Ancak sizleri bu dertlerden kurtarmayı hedefleyen Anatomi Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Kemik-Eklem, Kaslar, Sinir Sistemi - Periferik Sinirler, Dolaşım Sistemi - Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi - Ürogenital Sistem destek paketleri ile yanınızdayız. Sonuç olarak bundan sonra Anatomi’nin sizlerin için artık bir korkulu rüya olmaktan çıkıp güvenli liman haline gelmesini diliyor sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Haydi başlayalım...

 • 2 Konu

  Anatomi: Kemik-Eklem

  Anatomi tıp fakültelerinin temel giriş derslerinden olup oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Hem terminolojinin verdiği güçlük hem de bilgi yükü klasik eğitim metotları ile birleşince ortaya kaldırılması imkansız gibi görünen bir yığın oluşmaktadır. Ancak sizleri bu dertlerden kurtarmayı hedefleyen Anatomi Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Kemik-Eklem, Kaslar, Sinir Sistemi - Periferik Sinirler, Dolaşım Sistemi - Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi - Ürogenital Sistem destek paketleri ile yanınızdayız.

  Sonuç olarak bundan sonra Anatomi’nin sizlerin için artık bir korkulu rüya olmaktan çıkıp güvenli liman haline gelmesini diliyor sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Haydi başlayalım...

 • 2 Konu

  Anatomi: Sindirim Sistemi-Ürogenital Sistem

  Anatomi tıp fakültelerinin temel giriş derslerinden olup oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Hem terminolojinin verdiği güçlük hem de bilgi yükü klasik eğitim metotları ile birleşince ortaya kaldırılması imkansız gibi görünen bir yığın oluşmaktadır. Ancak sizleri bu dertlerden kurtarmayı hedefleyen Anatomi Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Kemik-Eklem, Kaslar, Sinir Sistemi - Periferik Sinirler, Dolaşım Sistemi - Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi - Ürogenital Sistem destek paketleri ile yanınızdayız. Sonuç olarak bundan sonra Anatomi’nin sizlerin için artık bir korkulu rüya olmaktan çıkıp güvenli liman haline gelmesini diliyor sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Haydi başlayalım...

 • 2 Konu

  Anatomi: Sinir Sistemi-Periferik Sinirler

  Anatomi tıp fakültelerinin temel giriş derslerinden olup oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Hem terminolojinin verdiği güçlük hem de bilgi yükü klasik eğitim metotları ile birleşince ortaya kaldırılması imkansız gibi görünen bir yığın oluşmaktadır. Ancak sizleri bu dertlerden kurtarmayı hedefleyen Anatomi Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Kemik-Eklem, Kaslar, Sinir Sistemi - Periferik Sinirler, Dolaşım Sistemi - Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi - Ürogenital Sistem destek paketleri ile yanınızdayız. Sonuç olarak bundan sonra Anatomi’nin sizlerin için artık bir korkulu rüya olmaktan çıkıp güvenli liman haline gelmesini diliyor sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Haydi başlayalım...

 • 25 Konu

  Biyokimya

  TUS’ta Biyokimya’dan 22 soru gelmektedir. Ayrıca diğer Temel ve Klinik branşlarda biyokimya bilgisi ile yapılabilecek 7-8 soruyu da dahil edersek toplam 30 civarında soru biyokimya ile bağlantılı şekilde çözülebilmektedir.

  Biyokimya’dan çıkan 22 soruyu incelersek; Hücre ve organel bilgisi ile en az bir soru yapılabilmektedir. Örneğin “Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi mitokondride veya sitoplazmada gerçekleşmez?” vb. sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Metabolizmanın temel kavramlarından iki soru gelir; ETZ, TCA siklusu veya serbest radikallerden bir soru, ikincil haberci sistemlerden bir soru şeklinde dağılmaktadır. Karbonhidratlardan 2-3 soru gelmektedir: Bu sorular glikoliz veya glukoneogenezle ilgili bir soru, fruktoz veya galaktoz metabolizmasından bir soru ve Pentoz-fosfat yolundan bir soru şeklinde dağılabilir. Proteinler biyokimyanın en ağırlıklı bölümü olup yaklaşık 6-7 soru gelmektedir: Amino asit türevi bileşiklerden, posttranslasyonel amino asitlerden, protein yıkım ürünü olan azottan oluşan amonyak ve üre metabolizmasından, amino asitlerin karbon iskeletlerinin yıkım ürünlerinin ketojenik, glukojenik veya TCA ile bağlantısından, amino asitlerin yıkımındaki aksaklıklardan kaynaklanan metabolik hastalıklardan,plazma proteinlerinin genel özelliklerinden ve son olarak porfirin yani HEM sentezi veya Hem yıkım ürünü olan Bilirubin metabolizmasından birer soru gelmektedir. O yüzden proteinler konusuna mutlaka iyi çalışılmalıdır. Lipitler genellikle üç-dört soru çıkartmaktadır: Yağ asit sentez veya yıkımı, kolesterol sentezi veya kolesterol türevi maddeler ile fosfolipit veya sfingolipitlerden olmak üzere üç soru ve eğer dördüncü bir soru olacaksa lipoprotein metabolizmasından gelir. Vitaminlerden çoğu zaman bir soru ile sorgulanmaktadır. Özellikle B12, folik asit, A veya D vitamini soru potansiyeli yüksek konulara örnektir. Hormon bilgisiyle genellikle çözülecek iki soru olur: Bunlardan biri hormonların temel etki mekanizmaları, diğeri de insülin / glukagonun etki mekanizması ile ilgili olmaktadır. Nükleik asitlerden iki-üç soru gelmektedir. Soru dağılımı pürin ve pirimidin metabolizması, DNA sentez ve onarımı ile mRNA, protein sentezi veya posttranslasyonel modifikasyon şeklindedir.

  Değerli arkadaşlarım son birkaç sınavdır yukarıda saydığım konu başlıkları ile ilgili organik kimya kokan iki-üç tane çok zor soru gelebilmektedir. Lütfen sınav esnasında bu gereksiz sorulara takılıp kalmayın. Bunlar biz uzmanların dahi zorlanacağı tarzda sorulardır. İçinizden derin bir nefes alıp, bunları unutun ve yapabileceğiniz sorulara odaklanın.

  Sınavda Biyokimya’dan siz değerli öğrencilerime 22 soruda 15-17 soruyu  hedef olarak belirliyorum. TUSmedline Biyokimya derslerinin desteği ile bu hedefin uzak olmadığını göreceksiniz. İyi bir hazırlık süreci geçirmek üzere hepiniz hoşgeldiniz…

 • 1 Ders

  Biyokimya Soru Çözümü

  Bu Soru Çözümü paketi kapsamında; güncel textbooklara göre hazırlanmış, Eylül TUS'una göre güncellenmiş her biri 50 adet Biyokimya Sorularından oluşan bölümler; Biyokimya Konu Anlatımı Eser Sahibi Dr.Öğr. Üyesi Ercan ÖZTÜRK tarafından açıklamalı ve interaktif bir şekilde çözülmüştür. Soru Çözümü İçeriği: -Text-book soru kitaplarından derlenen sorular, -Vaka Soruları -Çıkması Muhtemel Güncel Sorular

 • 4 Konu

  Biyokimya: Hücre, Organeller ve Metabolizmanın Temel Kavramları

  Tıbbi bilimlerin düzgün bir biçimde kavranabilmesi için biyokimya anahtar rol oynamaktadır. Bu sebeple temelinizi güçlendirmek adına Biyokimya Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Hücre ve Organeller, Metabolizmanın Temel Kavramları, Karbonhidrat ve Lipitler ile  Vitamin, Hormon ve Nükleik Asitler  destek paketleri ile yanınızdayız. 

  Hepinize yeni nesil ders anlatım videolarımıza hoş geldiniz diyor,  sizleri doğru hedefe yönlendirmek için tüm gücümüzle burada olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

 • 9 Konu

  Biyokimya: Karbonhidrat ve Lipitler

  Tıbbi bilimlerin düzgün bir biçimde kavranabilmesi için biyokimya anahtar rol oynamaktadır. Bu sebeple temelinizi güçlendirmek adına Biyokimya Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Hücre ve Organeller, Metabolizmanın Temel Kavramları, Karbonhidrat ve Lipitler ile  Vitamin, Hormon ve Nükleik Asitler  destek paketleri ile yanınızdayız. Hepinize yeni nesil ders anlatım videolarımıza hoş geldiniz diyor,  sizleri doğru hedefe yönlendirmek için tüm gücümüzle burada olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

 • 6 Konu

  Biyokimya: Proteinler

  Tıbbi bilimlerin düzgün bir biçimde kavranabilmesi için biyokimya anahtar rol oynamaktadır. Bu sebeple temelinizi güçlendirmek adına Biyokimya Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Hücre ve Organeller, Metabolizmanın Temel Kavramları, Karbonhidrat ve Lipitler ile  Vitamin, Hormon ve Nükleik Asitler  destek paketleri ile yanınızdayız. Hepinize yeni nesil ders anlatım videolarımıza hoş geldiniz diyor,  sizleri doğru hedefe yönlendirmek için tüm gücümüzle burada olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

 • 6 Konu

  Biyokimya: Vitamin, Hormon ve Nükleik Asitler

  Tıbbi bilimlerin düzgün bir biçimde kavranabilmesi için biyokimya anahtar rol oynamaktadır. Bu sebeple temelinizi güçlendirmek adına Biyokimya Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Hücre ve Organeller, Metabolizmanın Temel Kavramları, Karbonhidrat ve Lipitler ile  Vitamin, Hormon ve Nükleik Asitler  destek paketleri ile yanınızdayız. Hepinize yeni nesil ders anlatım videolarımıza hoş geldiniz diyor,  sizleri doğru hedefe yönlendirmek için tüm gücümüzle burada olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

 • 8 Konu

  Dahiliye

  Dahiliye dersi TUS’ta en geniş alanı kapsayan önemli derslerden biridir. Dersin zorluğu dahiliye branşının tüm yan dallarını kapsaması ve geniş bir alana yayılmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte tüm yan dalların detayları ve fizyopatolojileri ile ve yine birbirleri ile kesişen noktalarıyla birlikte bilinmesi dersin sorularının sınavda  kolayca yapılabilmesini sağlar.

   

  TUSmedline dahiliye dersleri gereksiz detaylardan arındırılmış ve en güncel textbooklarla desteklenmiş güncel ve sadece gerekli bilgileri içeren konu anlatım videolarını içerir. Yine güncel tablolar ve vaka sorularını daha rahat çözmeyi amaçlamaya yönelik basit grafikler, zengin görseller ve konu içi sorularla desteklenen bu içerik sayesinde sınava çalışanların hızlı ve verimli bir şekilde konuyu öğrenmeleri hedeflenmiştir.

  TUSmedline dahiliye dersi güncel ve sorulma ihtimali olan bilgilere odaklanmanın yanı sıra geçmiş dönemde sorulmuş bilgileri de harmanlayarak ortaya çıkarılmıştır. Yoğun emekle uzun sürede tamamlanmış ve tüm konuların eksiksiz anlatımlarını içeren son derece verimli bir öğrenme yöntemidir. TUS’ta dahiliyeden 29 soru + diğer derslerden çıkan yaklaşık 20-30 dahiliye ile alakalı soruları kolaylıkla çözebilmenizi hedefleyen yeni nesil geliştirilmiş ders anlatım videolarımıza hoşgeldiniz. Bizler sizleri doğru hedefe yönlendirmek için tüm gücümüzle buradayız, haydi bu işi birlikte başaralım.

 • 1 Ders

  Dahiliye Soru Çözümü

  Bu Soru Çözümü kapsamında yaklaşık 2 saat boyunca; güncel textbooklara göre hazırlanmış, Eylül TUS'una göre güncellenmiş 50 adet Dahiliye sorusu, Dahiliye Konu Anlatımı Eser Sahibi Doç.Dr. Ozan TANIK tarafından açıklamalı ve interaktif bir şekilde çözülmüştür. Soru Çözümü İçeriği: -Text-book soru kitaplarından derlenen sorular, -Vaka Soruları -Çıkması Muhtemel Güncel Sorular

 • 1 Ders

  Eylül 2021 TUS Değerlendirme

  Eser sahiplerimizin Eylül TUS'u için hazırlamış olduğu değerlendirme videolarına buradan ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. 

 • 13 Konu

  Farmakoloji

  Farmakoloji dersi  TUS sınavında zor konulardan biri olarak bilinir. Dersin zorluğu ilaç isimleri ve mekanizma fazlalığına dayanmasıdır. Bununla birlikte konunun en can alıcı noktalarının bilinmesi dersin sorularının sınavda  kolayca yapılabilmesini sağlar. TUSmedline farmakoloji dersleri gereksiz bilgilerden arındırılmış ve en güncel textbooklarla desteklenmiş güncel ve sadece gerekli bilgileri içeren konu anlatım videolarını içerir. Zengin görsellerle ve konu içi sorularla desteklenen bu zengin içerik sayesinde sınava çalışanların hızlı ve verimli bir şekilde konuyu öğrenmeleri hedeflenmiştir.

  TUSmedline farmakoloji dersi piyasadaki diğer örneklerden farklı olarak sadece güncel ve sorulma ihtimali olan bilgilere odaklanmış, yoğun emekle uzun sürede tamamlanmış  ve tüm konuların eksiksiz anlatımlarını içeren son derece verimli bir öğrenme yöntemidir. TUS sınavında farmakolojiden 22 soru + diğer derslerden çıkan yaklaşık 10-15  farmakoloji sorusunu kolaylıkla çözebilmenizi hedefleyen yeni nesil geliştirilmiş ders anlatım videolarımıza hoşgeldiniz.

 • 1 Ders

  Farmakoloji Soru Çözümü

  Bu Soru Çözümü paketi kapsamında; güncel textbooklara göre hazırlanmış, Eylül TUS'una göre güncellenmiş her biri 50 adet Farmakoloji Sorularından oluşan bölümler; Farmakoloji Konu Anlatımı Eser Sahibi Uzm.Dr. Cenk YILMAZ tarafından açıklamalı ve interaktif bir şekilde çözülmüştür.

  Soru Çözümü İçeriği:

  • 2 Bölümden Oluşan Toplamda 100 Soruluk Farmakoloji Açıklamalı Soru Çözümü
  • Text-book soru kitaplarından derlenen sorular,
  • Vaka Soruları
  • Çıkması Muhtemel Güncel Sorular
 • 1 Ders

  Farmakoloji: Genel Farmakoloji

  Farmakoloji tıp fakültelerinde genellikle ikinci ve üçüncü dönemlerde ağırlık kazanan ancak etkisini tüm klinik boyunca hissedeceğiniz derslerden biridir. Fakültelerde genellikle etkili şekilde işlenemediği için zor olarak görülen ancak doğru eğitim metotları ile oldukça zevkli ve etkili bir derstir. Bu sebeple temelinizi güçlendirmek adına Farmakoloji Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Genel Farmakoloji, Otonom Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem - Kan Hastalıkları, Santral Sinir Sistemi, Pulmoner Sistem - Otakoidler - NSAI ilaçlar - Gut tedavisi - Gastrointestinal Sistem - Endokrin Sistem, Kemoterapotikler - Toksikoloji ve immunoloji - İmmunfarmakoloji destek paketleri ile yanınızdayız. Sonuç olarak bundan sonra Farmakoloji’nin sizlerin için artık bir korkulu rüya olmaktan çıkıp güvenli liman haline gelmesini diliyor sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Haydi başlayalım...

 • 2 Konu

  Farmakoloji: Kardiyovasküler Sistem-Kan Hastalıkları

  Farmakoloji tıp fakültelerinde genellikle ikinci ve üçüncü dönemlerde ağırlık kazanan ancak etkisini tüm klinik boyunca hissedeceğiniz derslerden biridir. Fakültelerde genellikle etkili şekilde işlenemediği için zor olarak görülen ancak doğru eğitim metotları ile oldukça zevkli ve etkili bir derstir. Bu sebeple temelinizi güçlendirmek adına Farmakoloji Konu Anlatımı içeriğimizi fakülte ders kurullarınızı (komitelerinizi) kapsayacak şekilde yeniden bölümlendirdik: Genel Farmakoloji, Otonom Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem - Kan Hastalıkları, Santral Sinir Sistemi, Pulmoner Sistem - Otakoidler - NSAI ilaçlar - Gut tedavisi - Gastrointestinal Sistem - Endokrin Sistem, Kemoterapotikler - Toksikoloji ve immunoloji - İmmunfarmakoloji destek paketleri ile yanınızdayız. Sonuç olarak bundan sonra Farmakoloji’nin sizlerin için artık bir korkulu rüya olmaktan çıkıp güvenli liman haline gelmesini diliyor sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Haydi başlayalım...

TUS koçluğu Hizmetimiz Yayında!

TUSmedline TUS Koçluğu ile size özel hazırlanmış programlarla başarınızı garantileyin!

TUS Koçluğu Hizmetimiz kalite standartları gereği sınırlı sayıda öğrencimizin kullanımına açıktır, lütfen en kısa sürede bizimle iletişime geçerek koçluk hizmeti istediğinizi bize bildirin.